ราคา ประกัน 3
Lifestyle Anne Cook  

ประกันย่อมเยาต้องราคาประกัน 3

ราคาของประกันภัยหากไม่เลือกให้ดีก็อาจกลายเป็นภาระก้อนใหญ่ในแต่ละเดือนได้มากกว่าการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้เอาประกัน อย่างไรก็ตาม ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจก็ยังเป็นประกันที่ควรสมัครไว้เพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายหนักหนาเพียงใด ดังนั้น ทางออกที่ดีคือการเลือกประกันภัยราคาย่อมเยาเพื่อให้ไม่หนักเกินกว่าที่จะจ่ายไหวและได้รับการคุ้มครองตามความต้องการเพื่อยามเกิดอุบัติเหตุ 

ประกันภัยราคาย่อมเยาแน่นอนว่าต้องเป็นประกันภัยชั้น 3 ราคา ประกัน 3 นั้นเป็นราคาที่ย่อมเยาในการคุ้มครองที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายยามเกิดอุบัติเหตุได้ดี โดยประกันภัยชั้น 3 จะให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุกรณีรถยนต์ชนรถยนต์ โดยให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายซ่อมแซมรถยนต์ของคู่กรณี ราคา ประกัน 3 จึงเหมาะกับการซื้อติดรถยนต์เอาไว้เผื่อกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก เพราะมีราคาที่ย่อมเยา ไม่หนักเกินไปในแต่ละเดือนและได้รับความคุ้มครองที่ช่วยให้ค่าใช้จ่ายยามเกิดอุบัติเหตุลดลงได้ 

ข้อดีที่โดดเด่นของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คือราคาที่ย่อมเยาและได้รับความคุ้มครองที่พอเหมาะ หลายคนอาจไม่ต้องการความคุ้มครองที่สูงมากนัก เพราะไม่ได้ใช้รถยนต์บ่อยครั้ง หรือไม่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ผู้ที่นิยมซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มักเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ ไม่เสี่ยงต่อการขีดข่วนหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคู่กรณี และถูกใจในราคา ประกัน 3 ที่คุ้มค่า ไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาแพงเพื่อความคุ้มครองที่มากเกินกว่าความจำเป็น ประกันภัยชั้น 3 จึงเหมาะสม 

แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังเป็นมือใหม่หัดขับ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติและรถยนต์สูญหาย การเลือกประหยัดค่าเบี้ยประกันด้วยการใช้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่ราคาถูกอาจไม่คุ้มค่า เพราะมีความคุ้มครองที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อเกิดความเสียหายในกรณีที่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ไม่ได้ครอบคลุม ก็จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายไปกับความเสียหายเหล่านั้นมากกว่าราคา ประกัน 3 ที่ต้องจ่ายจนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดคิด ดังนั้นในการเลือกประกันชั้น 3 ที่ราคาย่อมเยาจึงต้องมั่นใจว่าความคุ้มครองเพียงพอต่อความต้องการ จึงจะได้ราคาประกันภัยชั้น 3 ที่คุ้มค่าทั้งราคาเบี้ยประกันที่ถูกใจในความคุ้มครองที่ครอบคลุมและได้รับการช่วยเหลือที่เพียงพอต่อสิทธิประโยชน์ที่ต้องการมากที่สุด